Хичээлийн агуулга

 • 1

  Бизнесээ эрсдлээс хэрхэн хамгаалах вэ? - Ц.Өнөржаргал

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Бизнесээ эрсдлээс хэрхэн хамгаалах вэ?" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Бизнесээ эрсдлээс хэрхэн хамгаалах вэ?"