Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Борлуулалтаа өсгөх арга билгийн 10 ухаан" Лектор П.Гандолгор

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Борлуулалтаа өсгөх арга билгийн 10 ухаан" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Борлуулалтаа өсгөх арга билгийн 10 ухаан"