Хичээлийн агуулга

 • 1

  Манлайлал ба удирдлагын залгамж халаа - Ц.Оюунжаргал

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Манлайлал ба удирдлагын залгамж халаа" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Манлайлал ба удирдлагын залгамж халаа"