Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Бизнесээ хэрхэн чанаржуулах вэ?" Лектор Д.Отгонбат

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Бизнесээ хэрхэн чанаржуулах вэ?" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Бизнесээ хэрхэн чанаржуулах вэ?" Лектор Д.Отгонбат