Хичээлийн агуулга

 • 1

  Бизнесийн хэлцлийг зөв хийх техник - Д.Асралт

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Бизнесийн хэлцлийг зөв хийх техник" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Бизнесийн хэлцлийг зөв хийх техник"