Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Удирдах ажилтны сэтгэл хөдлөлөө жолоодох аргууд" Лектор Д.Наранцэцэг

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Удирдах ажилтны сэтгэл хөдлөлөө жолоодох аргууд" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Удирдах ажилтны сэтгэл хөдлөлөө жолоодох аргууд" Лектор Д.Наранцэцэг