Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Хөдөлмөрийн харилцаанд түгээмэл тулгардаг асуудлуудыг оновчтой шийдэх нь" Лектор Ж.Мөнхтунгалаг

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Хөдөлмөрийн харилцаанд түгээмэл тулгардаг асуудлуудыг оновчтой шийдэх нь" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Хөдөлмөрийн харилцаанд түгээмэл тулгардаг асуудлуудыг оновчтой шийдэх нь"