Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Бизнесээ хэрхэн системчлэх вэ? -Д.Энхбат

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Бизнесээ хэрхэн системчлэх вэ?" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: