Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Бүтээмжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх, хэрхэн үнэлэх вэ?" Лектор Г.Батханд

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Бүтээмжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх, хэрхэн үнэлэх вэ?" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: