Хичээлийн агуулга

 • 1

  Хүний нөөцийн бодлого, стратеги боловсруулах арга зүй - Д.Бартанбаатар

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Хүний нөөцийн бодлого, стратеги боловсруулах арга зүй" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: