Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Жижиг дунд бизнесийн санхүү бүртгэлийн тогтолцоог үнэлэх аргачлал" Ч.Мөнхбадрах

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Жижиг дунд бизнесийн санхүү бүртгэлийн тогтолцоог үнэлэх аргачлал" видео хичээл

  • Подкаст сонсох