Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Төвлөрөлийг бий болгох замаар бизнесийг амжилттай өсгөх нь" Г.Өлзийбуян

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • Файлууд

  • "Төвлөрөлийг бий болгох замаар бизнесийг амжилттай өсгөх нь" видео хичээл

  • Подкаст сонсох