Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Дэлхийн түвшний менежерийн ур чадварт суралцах нь" Б.Даваасүрэн

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • видео хичээл "Дэлхийн түвшний менежерийн ур чадварт суралцах нь"

  • Подкаст сонсох