Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Дижитал маркетинг" Лектор Б.Батзориг

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Дижитал маркетинг" Видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Дижитал маркетинг" Лектор Б.Батзориг