Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Процесс ба процессийн удирдлага, процесст суурилсан хандлага"

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээл-1

  • Хичээл-2

  • Хичээл-3

  • Хичээл-4

  • Хичээл-5

  • Хичээл-6

  • "Процесс ба процессийн удирдлага, процесст суурилсан хандлага" вэбинар