Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь сэтгэлзүйн гэрээний ач холбогдол" Б.Жавзан

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь сэтгэл зүйн гэрээний ач холбогдол" видео хичээл

  • Подкаст сонсох