Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Ажилтныг хэрхэн көүчлэх вэ?" П.Баяржаргал

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Ажилтныг хэрхэн көүчлэх вэ? видео хичээл

  • Подкаст сонсох