Хичээлийн агуулга

 • 1

  Дата анализ, өгөгдлийн шинжилгээнд үндэслэн бизнесээ хөгжүүлэх арга - Б.Цээсүрэн

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Дата шинжилгээнд үндэслэн бизнесээ хөгжүүлэх арга видео хичээл

  • Подкаст сонсох