Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Дижитал маркетинг ба маркетингийн автоматжуулалт" Б.Батзориг

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • "Дижитал маркетинг ба маркетингийн автоматжуулалт" видео хичээл

  • Подкаст сонсох