Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Зайнаас ажиллах үеийн хууль эрх зүйн зарим зохицуулалт" С.Батбуян

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Зайнаас ажиллах үеийн хууль эрх зүйн зарим зохицуулалт - С.Батбуян

  • Подкаст сонсох