Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Мэдээллийн технологийн шийдэлтэй борлуулалтын тактикууд" Б.Сарантуяа

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • "Мэдээллийн технологийн шийдэлтэй борлуулалтын тактикууд" видео хичээл

  • Подкаст сонсох