Хичээлийн агуулга

 • 1

  ЗАХИРЛААС ХАМААРАЛ БАГАТАЙ БИЗНЕСИЙГ БИЙ БОЛГОХ НЬ

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • "Захирлаас хамаарал багатай бизнесийг бий болгох нь" видео хичээл

  • Подкаст сонсох

  • Файлууд татаж авах