Хичээлийн агуулга

 • 1

  ХҮНИЙ НӨӨЦӨӨ СИСТЕМТЭЙГЭЭР УДИРДАХ НЬ

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Хүний нөөцөө системтэйгээр удирдах нь - Видео хичээл

  • Подкаст сонсох

  • Хичээлийн дараах асуулга