Хичээлийн агуулга

 • 1

  ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Цахим сургалтын чанарын хяналт видео хичээл

  • Подкаст сонсох

  • Үнэлгээний маягт татаж авах

  • Хичээлийн слайд