Хичээлийн агуулга

 • 1

  2021.05.04 Ажайл удирдлагын зарчмаар бизнесээ сайжруулах нь

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Ажайл удирдлагын зарчмаар бизнесээ сайжруулах нь вэбинар хичээл

  • Подкаст сонсох