Хичээлийн агуулга

 • 1

  2021.05.11 Гар нийлсэн удирдлагын багийг хэрхэн бий болгох вэ?

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Гар нийлсэн удирдлагын багийг хэрхэн бий болгох нь вэбинар хичээл

  • Подкаст сонсох