Хичээлийн агуулга

 • 1

  2021.06.22 Харилцагчийн үйлчилгээгээр дамжуулан өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх нь

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Харилцагчийн үйлчилгээгээр дамжуулан өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх нь вэбинар хичээл

  • Подкаст сонсох