Хичээлийн агуулга

 • 1

  2021.06.29 Байгууллагын сургалт хөгжлийн тогтолцоог үр дүнтэй удирдахуй

  • Багшийн танилцуулга

  • Сургалтын агуулга

  • Байгууллагын сургалт хөгжлийн тогтолцоог үр дүнтэй удирдахуй вэбинар хичээл

  • Подкаст сонсох