Сайн хөрөнгө оруулалтын төслийг хэрхэн сонгох вэ?

2021.10.19

Хөрөнгө оруулалт нь бизнес эрхлэгчдийн гаргадаг чухал шийдвэрүүдийн нэг бөгөөд компанийн алсын хараа, стратегийн төлөвлөгөөтэй уялдаатай байх шаардлагатай. Бизнестээ амжилттай хөрөнгө оруулалт хийхийн тулд ашигтай төслийг тооцоолж мэддэг байх нь чухал. Уг вэбинараар хөрөнгө оруулалтын ашигтай төслийг тооцоолох энгийн аргуудаас товч танилцуулахын зэрэгцээ төслийг боловсруулахад анхаарах зүйлсийг ярилцана.

Бизнесийн алсын хараат санхүүгийн удирдлага

2021.10.26

Байгууллага бүр өөрийн гэсэн санхүүгийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлсэн байдаг. Харин тухайн тогтолцоо сайн эсвэл тааруу эсэхээс бизнесийн ирээдүйн өсөлт ихээхэн хамаарна. Энэхүү вэбинараас та байгууллагынхаа санхүүгийн удирдлагад тулгарч буй асуудлын оновчтой шийдлийг олох, санхүүгээ алсын хараатай төлөвлөж эрүүл дархлаатай санхүүгийн системийг бий болгох аргад суралцана.