Брэнд хөгжүүлэлтэд PR-г ашиглах нь - О.Гэрэл

2021.04.20

Компани болон брэндийн зах зээлд эзлэх байр суурь, танигдалтын хүрээг нэмэгдүүлж нэр хүндийн капитал үүсгэснээр олон давуу тал, боломж бий болдог. Брэнд болон түүний нэр хүнд нь урт хугацаанд маркетингийн өндөр зардал гаргалгүй зөвхөн нэр хүндээрээ хэрэглэгчдээ татах, тогтвортой өсөлтийг бий болгоход чухал үүрэгтэй. Энэхүү вэбинарт оролцсоноор та брэндийн талаарх ойлголтоо цэгцэлж, брэнд хөгжүүлэх, түүний нэр хүндийг өсгөх PR сурталчилгааны орчин үеийн зарчмуудаас суралцана.

Өөрчлөлтийн менежментийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх аргууд - Ц.Өнөржаргал

2021.04.27

Хурдтай хувьсан өөрчлөгдөх өнөөгийн нийгэмд хөгжиж дэвшихийн тулд бизнесүүд үргэлж өөрчлөлт, шинэчлэл хийх шаардлагатай тулгарч буй. Аливаа шинэ санаачлагыг хэрэгжүүлэхэд стратегийн удирдлага, төслийн удирдлага, мэдлэгийн удирдлага зэрэг онол хандлагуудыг хослуулан ашиглаж байж өөрчлөлтийг амжилттай өрнүүлдэг. Энэхүү сургалтад оролцсоноор та өөрчлөлт, шинэчлэлийг хэрхэн хийх, хаанаас эхлэх, юуг анхаарах зэрэг өөрчлөлтийн менежментийн аргуудад суралцах болно.