2023 оны 05 сарын МАРКЕТИНГ багц (нийт 3 вэбинар, 25% хямдралтай)

Хархорум Дижитал Академи, Business.MN сэтгүүлээс хамтран зохион байгуулдаг “БИЗНЕС ЦЭНЭГ” сургалтын тавдугаар сарын бүртгэл эхэллээ. Энэ сарын цуврал вэбинар сургалтаараа бид МАРКЕТИНГ сэдвийг онцолж байна. Тэр дундаа, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид дижитал маркетингийн төлөвлөгөө хэрхэн боловсруулж, хэрэгжүүлэх талаар болон байгууллагадаа харилцагч-төвт менежментийг нэвтрүүлж, үр дүн, өөрчлөлт бий болгох арга зам, мөн маркетингийн стратегийн тухайд мэдвэл зохих ойлголтууд, боловсруулах аргачлалын талаар өгөөжтэй мэдээ, мэдээллийг хүргэхээр бэлдлээ.

Маркетингийн орчин үеийн хандлагууд

ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн маркетингийн хөтөлбөр хариуцсан дэд профессор Б.Баярмаа

Бизнесийн эзэд, удирдлагын багийнханд зориулсан харилцагч-төвт менежмент хэрэгжүүлэх замаар харилцагчийн үйлчилгээг байгууллагынхаа нэг хэсэг болгохын ашиг тус, гарах өөрчлөлтийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. Үр дүнд нь, та хэрэглэгч-төвт менежментийг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл, түүнийг ашиглан бий болгох үр дүн, өөрчлөлтийн талаар уг вэбинараас мэдэж авах болно.

Маркетингийн стратеги

ШУТИС -ийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн дэд захирал Д.Ганбаатар

Сургалтаар маркетингийн стратегийн зорилго, яагаад компанид энэ асуудал чухал болох, мөн гадаад дотоод орчны шинжилгээ, бидний мэддэг юм шиг хэрнээ мэддэггүй SWOT шинжилгээ, стратегийг хааш нь чиглүүлэх вэ талаар орно. Сургалтын үр дүнд маркетингийн стратеги, түүнийг хэрхэн боловсруулдаг, яагаад судлах хэрэгтэй вэ талаар өгөөжтэй мэдээллүүдийг авах боломжтой.