Харилцагчийн үйлчилгээгээр дамжуулан өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх нь - Г.Эрдэнэгэрэл

2021.06.22

Лектор Г.Эрдэнэгэрэл, Полиси төвийн захирал Байгууллагын нэр хүнд, ашиг орлогод шууд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн нэг бол хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшин билээ. Харилцагчийн үйлчилгээнд онцгой анхаарал хандуулж, байнга сайжруулж байх нь бизнесийн амжилтын суурь юм. Уг сургалтад хамрагдсанаар та харилцагчийн үйлчилгээгээр дамжуулан компанийнхаа өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг олж харахын зэрэгцээ харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулах дэлхийн шалгарсан аргуудад суралцах болно.

Байгууллагын сургалт хөгжлийн тогтолцоог үр дүнтэй удирдахуй - Г.Батханд

2021.06.29

Лектор Г.Батханд, Менежментийн зөвлөх, сургагч багш Бизнес амжилттай урагшлахын үндэс бол чадварлаг боловсон хүчин бөгөөд үүний тулд ажилтнуудаа байнга сургаж, тасралтгүй хөгжүүлэх шаардлага үүсэж байдаг. Ажилтнуудаа хөгжүүлэхийг хүсдэг боловч яг яаж гэдгээ мэдэхгүй байгаа хэн бүхэнд энэхүү вэбинар хариулт болно. Энэхүү сургалтад оролцсоноор та байгууллагын хөгжилд ажилтнуудын оролцоог нэмэгдүүлэх арга болон байгууллагын сургалт, хөгжлийн тогтолцоог үр дүнтэй удирдахад суралцах болно.