Ажилтны карьер хөгжил, сэдэлжүүлэлтийн аргууд

2021.09.28

Ажилтан бүр хийж байгаа ажилдаа дуртай, өсөж дэвших хүсэл тэмүүлэлтэй байх нь байгууллагын амжилтад ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Тиймээс ажилтнуудынхаа сэтгэл ханамж, сэдэлжсэн эсэхийг нягталж, сэдэлжээгүйн улмаас гарч болох эрсдлийг тооцоолж байх нь чухал. Энэхүү вэбинараар ажилтны карьер хөгжлийн төлөвлөлтөд анхаарах зүйлс, ажилтанд урам зориг өгч, бүтээмжийг дээшлүүлэх сэдэлжүүлэлтийн аргуудыг танилцуулна.